กรีนฟู้ดส์โกลบอล จก บริษัท

ข้อมูลโดยรวม

ผลิตและจำหน่ายปลาสลิดทอดกรอบ

ที่อยู่

44/4 หมู่ 8 ซอย 8 ถนนสายลวด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ 10270, 10270
หมายเลขโทรศัพท์: +6627039490
แฟกซ์: +6627039499

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

บจ . เอสวายอี กรีน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
บจ . ออโต้ โกลบอล ไดเร็ค จำกัด
บจ . โรกิ เอเชีย แปซิฟิก เทรดดิ้ง จำกัด
บจ . วีเอส เวนเจอร์ส จำกัด
บจ . นิปปอน คุรุมา จำกัด