การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สมเด็จ

ที่อยู่

กาฬสินธุ์

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/อาคารกลาง