กำแปงเมือง

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร