จันทวิสูตร ร้าน

ที่อยู่

6/10-11 ถนนอัมพวา ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัด จันทบุรี 22000, 22000
หมายเลขโทรศัพท์: +6639311998

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

เฮงรุ่งเรือง ห้างทอง
สมหมาย คิดจิตต์ สนง
ห้างทอง เฮงรุ่งเรือง พรานนก
ร้านทองทวีทอง
ห้างทองชัยรุ่งเรือง