จิวสุกี้กะทะร้อน

ที่อยู่

ถ.รามบุตรี
Pranakorn, กรุงเทพมหานคร, 10200

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารไทย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ครัวต้นมะยม - Mae Faek Mai
ร้านอาหารเจ๊นี
Juvenile Vocational Training Centre
ร้านก๋วยเตี๋ยวกระดูก
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่