ดอยซ์

ข้อมูลโดยรวม

ผับ บาร์ ร้านเครื่องดื่ม

ที่อยู่

6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต 83000, 83000
หมายเลขโทรศัพท์: +6676234495

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง