ดาวเรือง เอกะ

ที่อยู่

207 ม.4 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
Chiang Mai, 50000

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฉลองการค้า ร้าน
จำลองพานิชย์ ร้าน
แวงน้อยพานิช
น่ำลี่เฮง
แสงฟ้าเพชร ร้าน