ดิ โอลด์ บางกอก อินน์ โรงแรม

ข้อมูลโดยรวม

โรงแรมมีห้องพัก 10 ห้อง

ที่อยู่

609 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200, 10200
หมายเลขโทรศัพท์: +6626291787
แฟกซ์: +6626291786

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง