ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานหาดใหญ่

ที่อยู่

เลขที่ 99 หมู่ที่ 3, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, 90115 Tambon Khlong La, Amphoe Khlong Hoi Khong, Chang Wat Songkhla 90115, Thailand
เลขที่ 99 หมู่ที่ 3, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา, 90115

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

บ้านแพรกหนามแดงอ.อัมพวาจ.สมุทรสงคราม
Ruchira Oil Petrol
ไทยเฟิสท์ คาสติ้ง บจก .
สหกรณ์การเกษตรผสมผสานแพรกหนามแดง จำกัด
บริษัท บุญฟู้ดส์ จำกัด