ตั้งเก็กเฮง ร้าน

ข้อมูลโดยรวม

ขายของชำ

ที่อยู่

319/3 ถนนสุขาภิบาล 3 ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170, 20170
หมายเลขโทรศัพท์: +6638201036

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

เฮงรุ่งเรือง ห้างทอง
สมหมาย คิดจิตต์ สนง
ห้างทอง เฮงรุ่งเรือง พรานนก
ร้านทองทวีทอง
ห้างทองชัยรุ่งเรือง