ต้นยางสัตวแพทย์ สาขายางเนิ้ง

ที่อยู่

Prapokklao Rd.
เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, 50200
หมายเลขโทรศัพท์: 022586812

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/ศูนย์การแพทย์