ถนนคนเดินกระบี่

ที่อยู่

กระบี่
Krabi, 81000

ประเภท

ศิลปะและบันเทิง/ผู้ให้บริการจัดท่องเที่ยว

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ KU
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)
อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร์
International Building (IUP)
ตึกปฎิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ Kasetsart University