ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าน้อย

ที่อยู่

Lao Noi, Selaphum District, Roi Et 45120, Thailand
Selaphum District

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบหาร
Sob Harn Health Center
รพ . สต . สบหาร
หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10,1,4 บ้านกาศ
องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน