ท่าคันโทวัสดุ

ที่อยู่

Na Tan, Tha Khantho District, Kalasin 46190, Thailand
Tha Khantho District

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลนครเชียงใหม่
อาคารสุจิณโณ
ระเบียงนมสด
Department of Community Medicine
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด สาขา สวนดอก