น . นม

ที่อยู่

หน้าตลาดลานบุญ
ลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร, 10230

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านขายน้ำผลไม้

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ทาจิมาย่า