บริษัท เค . เอส . อาร์ อีเลคโทรนิค จำกัด

ที่อยู่

1072 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว Samsen Nok, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon 10310, Thailand
1072 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว, Samsen Nok, Huai Khwang

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฝ่ายช่าง MD3
ฝ่ายช่างการบินไทยดอนเมือง
การบินไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ฝ่ายเทคนิค (MH)
ฝ่ายเทคนิคของการบินไทย (DT)