บริษัท เซ็นทรัล ฮอลิเดย์ จำกัด

ที่อยู่

เลขที่ 252/233 อาคารเมืองไทย-ภัทร พลาซ่า ชั้น 3, ถ.รัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร, 10310 Khwaeng Huai Khwang, Khet Huai Khwang, Krung Thep Maha Nakhon 10310, Thailand
เลขที่ 252/233 อาคารเมืองไทย-ภัทร พลาซ่า ชั้น 3, ถ.รัชดาภิเษก, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร, 10310

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฝ่ายช่าง MD3
ฝ่ายช่างการบินไทยดอนเมือง
การบินไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ฝ่ายเทคนิค (MH)
ฝ่ายเทคนิคของการบินไทย (DT)