บริษัท เพาเวอร์ โปรคอม จำกัด

ที่อยู่

ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ถนนรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม, 10400 Khwaeng Din Daeng, Khet Din Daeng, Krung Thep Maha Nakhon 10400, Thailand
ศูนย์การค้าเดอะไอทีมอลล์ถนนรัชดาภิเษก, แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม, 10400

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฝ่ายช่าง MD3
ฝ่ายช่างการบินไทยดอนเมือง
การบินไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง
ฝ่ายเทคนิค (MH)
ฝ่ายเทคนิคของการบินไทย (DT)