บางกอกทรานสเลชั่น

ข้อมูลโดยรวม

บริการรับแปลเอกสาร มากกว่า 30 ภาษา รับทำวีซ่า บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

ที่อยู่

888 อาคารมหาทุนพลาซ่า ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10330, 10330
หมายเลขโทรศัพท์: +6626509364

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง