บ่อนํ้า ศักดิ์ศิทธิ์

ที่อยู่

247/3
กระบี่, จังหวัดกระบี่, 81000
หมายเลขโทรศัพท์: 0894731704

เวลาทำการ

ประเภท

กลางแจ้งและสันทนาการ/ภูเขา