พิพธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่อยู่

Town in Town
Wang Thong Lang, กรุงเทพมหานคร, 10310

เวลาทำการ

ประเภท

ศิลปะและบันเทิง/พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์