ภาษาไทยครูอาร์ท

ที่อยู่

หลังวัดพระสิงห์
Amphoe Muang Chiang Mai, 50000

เวลาทำการ

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/โรงเรียน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

คณะบริหารธุรกิจ ม. เกษตรศาสตร์
Phd. Business Program, Kasetsart University
ห้อง 408 คณะบริหารธุรกิจ
Kasetsart Business School (KBS) , Kasetsart University
ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์