ยูเนียนโฮเต็ล โรงแรม

ข้อมูลโดยรวม

โรงแรมมีห้องพักบริการ จำนวน 68 ห้อง

ที่อยู่

101/3 ถนนวิสุทธิกษัตริย์ แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200, 10200
หมายเลขโทรศัพท์: +6622817361

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง