ย่าง ... จิ้ม ... เด็ด

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารทะเล

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ยาใจอ่างศิลาซีฟู้ด
อ่างศิลาซีฟู้ด
อ่างศิลาซีฟู้ดราชวินิตบางแก้ว
เปียอู๋โภชนา - Bang Phli
ปลาหมึกย่างเปียอู๋