ร้านต้นเครื่อง = 11

ที่อยู่

อยู่ก่อนถึงทางเข้าบ้านเอื้ออาทร
Nonthaburi, 11000

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารไทย