ร้านประเสริฐการค้า(รับซื้อของเก่าทุกชนิด , บริการให้เช่าเต็นท์ ราคากันเอง)

ที่อยู่

ซอยเทพกุญชร33 ,ถนนเลียบคลองหลังตลาดไท
ปทุมธานี, ปทุมธานี, 10310

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Aquaculture Outreach Training Building
Pulp and Paper Technology (PPT) Building
Faculty of Nursing (คณะพยาบาลศาสตร์)
Faculty Of Public Health (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
อาคารบรรยายเรียนรวม 5 (บร .5) Lecture Classroom 5 (LC.5)