ร . ร . เรณูวิทยานุกูล

ที่อยู่

บ้านโพธิ์

เวลาทำการ

ประเภท

กลางแจ้งและสันทนาการ/สนาม