ลานเปตองข้างบ้าน

ที่อยู่

บ้านโพธิ์

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ลานสเก็ต