ลายไทย เรสเตอรองท์

ข้อมูลโดยรวม

ห้องอาหาร

ที่อยู่

65/10 โรงแรมนภาใส ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84330, 84330
หมายเลขโทรศัพท์: +6677429200
แฟกซ์: +6677429201

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ร้านตะละลำ ตำตำ
ซิซซ์เล่อร์ ร้านอาหาร
ฮันยาง ร้านอาหาร
บอยโพนยางคำ ร้านอาหาร
อาหารตามสั่ง คุณหนิง