ลิ้มม่งฮวด - มาบตาพุด

ที่อยู่

Takuan-Hadsaitong
มาบตาพุด, จังหวัดระยอง

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารเอเชีย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ก๋วยจั๊บ สุพรรณ
ก๋วยเตี๋ยวหมูลูกชิ้นดิสโก้
Che Wa Chicken Rice (ข้าวมันไก่เจ๊วา)
อนนี่
ก๋วยเตี๋ยวเรือพระนคร @Center One อนุสาวรียีชัยฯ