ศาลาไทย ห้องอาหาร

ข้อมูลโดยรวม

ห้องอาหารที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งบรรยากาศ การแสดงและรสชาติอาหาร

ที่อยู่

120/126 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400, 10400
หมายเลขโทรศัพท์: +6622080022

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

โกยซีหมี่ ร้านอาหาร
โกยซีหมี่ ร้านอาหาร
ก๋วยจั๋บอาม่า
ข้าวมันไก่ต้มยำ
นายนุ้ย ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น พริกไทยดำ