ศุภฤกษ์ หอพัก

ข้อมูลโดยรวม

หอพักรายเดือน 17 ห้อง

ที่อยู่

หมู่ 6 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัด เชียงใหม่ 50210, 50210
หมายเลขโทรศัพท์: +66840454280

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร