ศูนย์สืบค้นสารสนเทศ

ที่อยู่

หอสมุดคุณหญิงนครราชเสนี (เจือ สิงหเสนี)
วังทองหลาง, กรุงเทพมหานคร, 10310

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/บริษัทเทคโนโลยีขนาดเล็ก

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

โรงเรียนตลาดเปร็ง (น้อยใจบุญอุทิศ)
โมบิลไซน์เซ็นเตอร์
บริษัทวินคอนกรีตโปรดักส์จำกัด
ถนน หลวงแพ่ง ลาดกระบัง
บริษัท แสงประทีป ออโตพาร์ท จำกัด