สวนภูเรือสตรอเบอรี่

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

กลางแจ้งและสันทนาการ/สวน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาว
Tubtieng Old Town Cafe
tubtieng oldtown cafe