สะพานลอย ประตูนํ้าพระอินทร์

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

กลางแจ้งและสันทนาการ/สะพาน