สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5

ที่อยู่

เจริญราษฏร์, ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่ 50300
อ.เมืองเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่, 50300
หมายเลขโทรศัพท์: 053240486

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สถานที่ทำงานร่วมกัน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Tiny Corner
Stan หนึ่ง
ซันไรส์ซันเซ็ทคาเฟ่
บนแถบบน