สำนักสงฆ์ เขาหินเทิน

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/ศูนย์รวมจิตวิญญาณ