สุขสวัสดิ์ โรงแรม จก บริษัท

ข้อมูลโดยรวม

บริการห้องพัก มี 40 ห้อง

ที่อยู่

8/3 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กทม 10200, 10200
หมายเลขโทรศัพท์: +6622817622
แฟกซ์: +6622817948

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง