สุรชัยจักษุ คลินิก

ข้อมูลโดยรวม

รักษาดวงตา

ที่อยู่

103/1 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24000, 24000
หมายเลขโทรศัพท์: +6638513422

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/จักษุแพทย์