สํานักสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่

13000

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/อาคารของรัฐ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

กรมสรรพากรพื้นที่บางรัก 2 ตึกไอทีเอฟ
The Gem and Jewelry Institute of Thailand, ITF Tower
บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด - มหาชน สีลม
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4(สีลม)
สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 4

รีวิว

Phimonphan Treesan 2017-1-23
นัดรับรอบเย็น 🍃

Wannisa Nar 2017-1-10
#ทำงานวนปายยย... แป๊ปๆวันศุกร์😎

หมอขวัญ ธีระ โพธิ์ทอง 2017-1-6
ประชุม แนวทางการทำงานของ กรมส่งเสริม สหกรณ์ ปี 2560

Kwang Tung 2016-10-24
อบรมวันสุดท้าย ฮึบๆ✌🏻️

2016-10-23
#วันที่ 2 ...พร้อมเรียนค่ะ♡_♥" กินอาหารเช้าแล้ว..เริ่มเรียนได้_