หจก.เชียงใหม่ธนาพัฒนา

ที่อยู่

208 ม 4 ต.หนองหอย Amphoe Mueang Chiang Mai, Chang Wat Chiang Mai 50000, Thailand
208 ม 4, ต.หนองหอย, Mueang Chiang Mai District
หมายเลขโทรศัพท์: 098 749 0909

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ฉลองการค้า ร้าน
จำลองพานิชย์ ร้าน
แวงน้อยพานิช
น่ำลี่เฮง
แสงฟ้าเพชร ร้าน