หจ . พี . เอช . เอ็ม . โปรเซส แฮนด์ลิง แอนด์ แมชชีน

ที่อยู่

Saraburi 18120, Thailand, 18120

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

G-able Floor 25 Panja
Optimus Soft
The communication solution co., Ltd (15 floor)
อาคารปัญจธานี - Bangkok
Thai Garment Manufacturers Association