หอพักบัวละออ

ที่อยู่

ริมแม่น้ำปิง เชียงใหม่
Rayong, จังหวัดระยอง

เวลาทำการ

ประเภท

ท่องเที่ยวและขนส่ง/โรงแรมกึ่งหอพัก