ห้อง 1129 ตึกเฉลิมพระบารมี

ที่อยู่

Thappraya rd
พัทยา, ชลบุรี, 40000
หมายเลขโทรศัพท์: 0859173188

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/ศูนย์การแพทย์

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ยูนิชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด จำกัด
Unicharm(Thailand)
แก้วโอเชียนจำกัด(มหาชน)
OOCL (Thailand)
Cryoviva