ห้องประชุม VIP

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Sakol Aluminum & Frame Co.,LTD.
Sun Tower A Fl. 25
บริษัท เน็กเวฟเวอร์ดอตเนท จำกัด (ซอฟแวร์เฮ้าส์ , พัฒนางาน , คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์)
nextwaver co.,ltd
บริษัท แวร์ อิน (ไทยแลนด์) จำกัด