ห้องเย็น

ที่อยู่

Asiasoft @ UM tower
พระนคร, กรุงเทพมหานคร, 10110

เวลาทำการ

ประเภท

สถานที่สำหรับมืออาชีพและสถานที่อื่นๆ/สำนักงาน

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

Neolight Co., LTD.
ห้องปฏิบัติการฝ่ายสืบสวน
D.O. Logistics Company Limited
บริษัท ยิน ชาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (สาขาบางนา)