ห้องเรียน 308/11 อปร med CU

ที่อยู่

เวลาทำการ

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/คณะแพทยศาสตร์

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

DC-1 Conference Room
ห้องส้มครัวกรุนด์ฟอส นำเสนออาหารห้องสีส้ม
1307 ROOM OPC Thai Airway
OPC Briefing Room #9
ห้องบรีฟห้องห้า