อัมรินทร์ อินน์

ข้อมูลโดยรวม

มีห้องพัก 22 ห้อง เป็นเกสต์เฮ้าส์

ที่อยู่

96 ตรอกสุเหร่าจักรพงษ์ ถนนพระสุเมร แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กทม 10200, 10200
หมายเลขโทรศัพท์: +6622822796
แฟกซ์: +6622826001

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหาร

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

จารีย์ โชคเจริญไพศาล แผง
ช สันติ
สามชายพาณิชย์ ร้าน
ฮั้วศิลป์ 2 ร้านทอง
กรุงเทพเยาวราช ห้างทอง