อาคาร อปร

ที่อยู่

Faculty of Medicine
ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร, 10330

เวลาทำการ

ประเภท

วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย/อาคารเรียนของวิทยาลัย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด
R 655 | CVC
หอพระ วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
งานวัดผลประเมินผล
งานวัดผลทางการศึกษา