อาหารตามสั่งบ้านยาริมชล

ที่อยู่

Valaya Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage
Khlong Nueng, Valaya Alongkorn Rajabhat Univ, 11000

เวลาทำการ

ประเภท

อาหาร/ร้านอาหารเอเชีย

สถานที่คล้ายคลึงใกล้เคียง

ครัววิวน้ำ